Anonim

יבלות קשורות לזיהום בנגיף ממשפחת הנגיפים הפפילומה. לכן הם מדבקים והמניעה מבוססת על כל הפעולות שיכולות להגביל את התפשטות הנגיף.

ישנם שני מצבי העברה:

• ישיר, על ידי מגע פשוט בין עור לעור עם אדם הנגוע בנגיף ולכן גם על ידי זיהום עצמי.

• עקיפות, דרך מגע עם משטח מזוהם.

גורמים המעדיפים את העברת הנגיפים האחראים על יבלות

• פשוט גרד יבלת והנגיף יתפשט ויועבר לאזור אחר. כך גם אנשים שיש להם יבלות מטע יכולות להיות להם על הידיים.

• נגעי עור, מכיוון שנגיפים חודרים ביתר קלות אם יש לעור אפילו פתח קטן. נגעים שכיחים בעת הליכה יחפה על בריכת שחייה המתמודדת למשל. שימו לב גם כי לחות מחלישה את העור. הסיכון לזיהום יהיה חשוב יותר לאחר מקלחת חמה בחדר ההלבשה בחדר הכושר או במהלך השחייה בבריכה הקולקטיבית.