Anonim

התקף AIT או איסכמי חולף הוא מצב חירום נוירולוגי. מדובר בחסימה חולפת (על ידי קריש דם) של כלי דם במוח, הגורמת לאיסכמיה (היעדר חמצן) ולכן סובלת מתסמינים. במקרה של ראש המדינה, התסמינים הללו היו הפרעות בראייה. AIT הוא אפוא שבץ או שבץ שנמשך פחות מ -24 שעות. מצב חירום אמיתי זהו מצב חירום נוירולוגי מכיוון שהסיכון הוא ש- TIA זו תסתבך במהירות על ידי תאונת כלי דם ממשית, המתרחשת ב- 2.5 עד 5% מהמקרים תוך 48 שעות. מבחינה אבחנתית, בדיקת המפתח היא הדמיית תהודה מגנטית (MRI). זה מאפשר לדמיין את הכלי המופרע. מבחינה טיפולית, מומלץ להתחיל בטיפול באספירין בהקדם האפשרי, במינון העמסה של 160-300 מ"ג ליום, בהיעדר התוויות נגד ובהמתנה לתוצאות ההערכה. במילים אחרות, כיום הטיפול באספירין מתחיל מייד, מבלי לחכות לתוצאות ההערכה האבחנתית. אכן מדובר במירוץ אמיתי נגד השעון, מכיוון שאספירין, שהוא נוגד קרישה, ימיס את קריש הדם הסותם את העורק המדובר, ברגע שהפרק החריף עבר, עלינו להמשיך מעקב וטיפול למניעת הישנות ובמיוחד התרחשות אירוע מוחי אמיתי. הסיכון הוא 5-10% בחודש אחד ו- 10-20% בשנה. מהם התסמינים המרמזים? ישנם תסמינים שמרמזים מאוד על AIT ועליהם להוביל למצב חירום בשירות מיוחד:

 • עיוורון בעין אחת,
 • אובדן ראייה במוח-המוח חזותי אחד או שניים,
 • הפרעות בשפה (אפזיה),
 • שיתוק או אובדן רגישות המשפיעים על הפנים ו / או הגפיים. תסמינים אחרים עשויים להצביע על TIA, במיוחד אם הם קשורים לאחד מהסימנים הבאים:
 • סחרחורות,
 • ראייה כפולה,
 • קשיי דיבור,
 • הפרעות בליעה,
 • אובדן איזון,
 • תסמינים חושיים מבודדים המשפיעים רק על חלק מחבר הפנים,
 • אובדן הכרה פתאומי ופתרון מהיר.

ממשיכים לבצע מעקב וטיפול בכדי למנוע הישנות ובעיקר התרחשות אירוע מוחי אמיתי. הסיכון הוא 5-10% בחודש אחד ו- 10-20% בשנה. מהם התסמינים המרמזים? ישנם תסמינים שמרמזים מאוד על AIT ועליהם להוביל למצב חירום בשירות מיוחד: