Anonim

ערך ההקרנה לאי ספיקת כליות

המחלות הקשות ביותר הן אלה שאינן כואבות ומתגלות מאוחר מדי. זה המקרה של אי ספיקת כליות שאינה סימפטומטית (הכליה לא כואבת) עד היום בו הכליה כבר לא עובדת: השתן כבר לא מופק וזה אי ספיקת כליות חריפה. עם מפגשי דיאליזה שלוש פעמים בשבוע. קיימת בדיקת סקר: חיפוש מיקרו אלבומין בשתן או מדידת הקריאטינין בדם.

סוכרת, מחלה אילמת

מחלה אילמת גדולה נוספת היא סוכרת, שתתקדם במשך שנים רבות מבלי שמדברים עליה עד יום אי הנוחות הראשונה או הסיבוכים הראשונים. שוב, בדיקת סינון אפשרית על ידי חיפוש עודף סוכר בדם אם יש ספק.