Anonim

הקבוצה הצרפתית Genset מראה לראשונה כי חלבון, המיוצר בדרך כלל על ידי תאי שומן, אך חסר באנשים ובעכברים שמנים, יכול להפחית את משקל הגוף. המכונה Famoxin, בעכברים שמנים, גם אם עוברים תזונה עשירה בשומנים, גורמת לירידה במשקל של 8% בשבועיים של טיפול. תוצאות אלה מעודדות במיוחד ובקרוב מתוכננות בדיקות בבני אדם. עם זאת, שימו לב שלפני מסחור כלשהו, ​​חמש שנים נחוצות לפיתוח ולניסויים קליניים שלה (אישור שיווק של AMM).

לפיכך, Famoxin מעניק תקווה חדשה ל -150 מיליון האנשים בעולם הסובלים מהשמנה. בארצות הברית 55% מהמבוגרים ורבע מהילדים והמתבגרים שמנים מדי, פי שניים יותר משלושים שנה! בצרפת, 1 מכל 10 ילדים שמנים!