דום לב, נהלי חירום

Anonim

דום לב: מחוות החוסכות

הפדרציה הצרפתית לקרדיולוגיה (FFC) והצלב האדום הצרפתי מפרסמים את תוצאות סקר TNS Healthcare בנושא הידע של הצרפתים על פעולות דום לב ופעולות מצילות חיים. התפיסות בנושא נותרות לא וודאיות: כאשר 70% מהנשאלים מעריכים את כמות מקרי המוות כתוצאה מדום לב (פחות מ 50, 000), אדם אחד מכל ארבעה מגזים בהתרחשותם (מ 20, 000 ל 30, 000 מקרי מוות בשנה).

באופן כללי ידועים רפלקסים לעזרה ראשונה. בתשעה מתוך עשרה מקרים, התראה על שירותי החירום (18 לכבאים, 15 לשירותי חירום או מספר אירופאי 112) היא המנגנון האוטומטי הראשון, לפני שהתערב בקורבן (שישה מתוך עשרה מקרים) והתאמן פעולות חירום (פחות מאחד משני מקרים). כאשר 95% מהמדגם מסוגל לצטט לפחות אחד משני הרפלקסים (להתקשר או לעסות), רק 23% מהנשאלים מציינים את שתי הפעולות המשלימות שיש לבצע: אלה של קריאה לעזרה וביצוע עיסוי לב. גברים וצעירים בני 15 עד 24 מעדיפים פעולות מצילות חיים, בעוד שנשים נוטות יותר להתריע על שירותי חירום. אלה שהפיקו תועלת מהכשרה, בעיקר בחברה, הם יותר מושכלים מהעצמאים, כמו חקלאים, בעלי מלאכה וסוחרים, או אפילו לא פעילים מבודדים.

עם זאת, הסקר מדגיש חולשה משותפת באופן נרחב: רק 1% מהנשאלים ציינו באופן ספונטני את הדפיברילטור כאמצעי להגיב לדום לב. אם שני שליש מהאנשים שרואיינו מצהירים על זיהוי מכשיר זה, נראה שרק אחד מכל שניים יודע את אופן השימוש ואת מטרת הדפיברילטור. לאור הפער הגדול שבין הכרת הכלי ליכולת השימוש בו, הסקר מדגיש את הקשיים באימוץ רפלקסים חדשים. לפיכך היא ממליצה לתמוך בתוכניות להפצת הדפיברילטור באמצעים להעלאת מודעות. הצרפתים עם זאת נראים מגויסים יחסית בנושא מכיוון ששליש כבר עבר הכשרה לעזרה ראשונה וכי שני שליש מהנשאלים מעוניינים ליהנות מכך ואף מוכנים לשלם עבור הכשרה זו באחד משני מקרים.

פרסום סקר זה מלווה את הקמפיין שנערך בין התאריכים 12-27 בספטמבר 2009 על ידי ה- FFC והצלב האדום. המטרה: ליידע את הקהל הרחב ולהתאמן ללא תשלום על פעולות מצילות חיים ובמיוחד על השימוש בדפיברילטור. בלמעלה ממאה ערים בצרפת אירגנו מתנדבי הצלב האדום פעילויות ויוזמות. יום העזרה הראשונה בעולם ב 12 בספטמבר ושבוע הלב שבין 19 ל 27 בספטמבר היוו הזדמנות לעודד את הקהל הרחב, עסקים, קהילות ושחקני מניעה לאמץ רפלקסים חדשים אל מול דום לב.