בית חולים: סיוע רפואי חירום

Anonim

פותח בשנת 2008 על ידי ועדה רביעית המאגדת שחקנים ציבוריים בסיוע חירום (משרדי פנים ובריאות, כבאים ורופאי חירום), סטנדרט "ארגון הצלה ועזרה אישית". חירום רפואי "עוסק בניהול מקרי חירום לפני בית חולים. היא בוחנת את תפקידם של השחקנים השונים המעורבים ומגדירה כללי הפעלה חדשים בין השירותים הציבוריים המעורבים בחילוץ וטיפול חירום לאוכלוסייה. בעקבות התייעצות בת שמונה חודשים, מערכת ההתייחסות מתוארכת למעשה מיום 25 ביוני 2008. זה עתה פורמל על ידי הצו מיום 24 באפריל, 2009.

הצו מפרט את הממדים ואתגרי מסגרת ההתייחסות הזו. כעת הוא הופך את המסמך הזה "לדוקטרינה הצרפתית" של השירותים הציבוריים מבחינת התארגנות יומית של הקלה וטיפול דחוף. המטרה היא "להבטיח את הקוהרנטיות הלאומית של ההצלה לאדם" ובכך לתקן את תפקוד התפקודים האפשרי בין שירותי המחלקה לכיבוי והצלה (הסדי, במילים אחרות כבאים) ושירותיהם של עזרה רפואית דחופה (הסמו והסמור ורופאי החירום). במילים פשוטות, האתגר הוא להבהיר את חלוקת האחריות במימוש משימות הצלה אישיות על ידי תיחום שלושה סוגים של שירות לקורבנות: טיפול קבוע, עזרה מהירה ולבסוף, חירום רפואי.

תקן זה חל גם על היחידות הצבאיות של הכבאים בפריס ושל הכבאים הימיים במרסיי: על מבנים אלה עד סוף 2009 להתאים את ארגוני המבצע שלהם להוראות החדשות שהוגדרו בתקן. הגזירה קובעת גם ועדת פיקוח והערכה שתתמוך ביישום המערכת ברמה הלאומית. לוועדה זו יש את המשימה הספציפית להבטיח הערכת המערכת עד 2012.

במונחים רחבים המאגר מחולק לשלושה חלקים עיקריים. לאחר תזכורת קצרה למסגרת החקיקה והרגולציה הקיימת בתהליך המסגור של הסדיס והסמו, המסמך מתמקד במסעו של האדם במצוקה (מעיבוד השיחה לתגובה הרפואית המותאמת). החלק האחרון דומה יותר להערכת מבנים קיימים ומצבי הפעלה שלהם ומגבש מספר הצעות למודרניזציה, כולל בפרט יכולת ההפעלה של השירותים הציבוריים התורמים למשימות הביטחון האזרחי.