חנק, חנק, מחוות חירום במקרה של חנק, חנק, תמרון היימליך,

Anonim

שימו לב למצב בזהירות: האם חסימת דרכי הנשימה כוללת או חלקית?

שימו לב למצב

 • האדם נושם, אך רע.
 • נשימתו מצפצפת.
 • היא עושה מאמץ להשתעל.

כיצד להגיב לחסימה חלקית?

החסימה היא חלקית. אסור להתערב, בסיכון להחמיר את המצב לקראת חסימה מוחלטת בדרכי הנשימה.

מצד שני, בקשו ממנו להשתעל כי בדרך כלל השיעול מספיק בכדי לגרש את הגוף הזר.

פנה למרכז 15 לקבלת ייעוץ רפואי.

שימו לב למצב

 • האדם אינו מסוגל לדבר.
 • היא אינה מסוגלת לנשום: חסרה לה אוויר ומכניסה את ידיה לגרונה.
 • אתה לא תופס את קול הנשימה שלו.
 • הקורבן אינו מסוגל להשתעל.
 • פניה מחווירים ושפתיה כחולות.

איך להגיב לחסימה מוחלטת?

אם כן, מדובר בחסימה מוחלטת של דרכי הנשימה. האדם נחנק, הוא מסתכן באובדן הכרה ובמות מחנק.

יש לפעול בדחיפות יתרה, על פי הטכניקה של 5 הסטירות מאחור או תמרון היימליך, שתיהן מתוארות להלן.

הטכניקה של 5 סטירות בגב

 • עמדו בצד ומעט מאחורי הקורבן.
 • תומך בחזהו ביד אחת ונשען את הקורבן קדימה.
 • עם המנה ביד השנייה, תנו לו 5 סטירות נמרצות בחלק האחורי בין שתי השכמות.
 • עצור את הסטירות בגב ברגע שנגמר החסימה.
 • אם מדובר בילד, יש להשתמש באותן טכניקות כמו למבוגר, אך בזהירות רבה יותר.